Последни новини

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

След завършването му, проектът ще:
• Осигури създаване на оперативни и мултидисциплинарни неформални менторинг програми за насърчаване на младите хора с увреждания (както и тези с потенциал за отпадане от училище на възраст между 16 и 24 години) на пазара на труда на съществуващите работни места, предлагани от работодателите.
• Даде възможност на младите / учащите с увреждания да идентифицират своите възможности и интереси за по-нататъшно обучение и потенциална работа чрез предлагане на менторинг по време на работа.
• Предложи апробиран инструмент за валидиране на младжки менторинг програми, провеждани от ментори (учители / преподаватели, психолози, социални и младежки работници).
• Подкрепи придобиването на ключови и преносими компетентности
• Създаде мрежи на местно ниво между образованието и бизнеса.
• Съдейства за анализиране на съответните политики на ЕС и да се създаде виртуален архив чрез събирането на документи за неформалното образование, обучението и стратегиите за борба с преждевременното напускане на училище в ЕС.
• Създаде многоезична база данни за добри практики по отношение на стартирането на бизнеса и активните инициативи на пазара на труда.
• Създаде пакет от менторинг практики за ментори и наставлявани.
• Укрепи уменията на младите хора / учащите с увреждания в области като активно гражданство, предприемачество, овластяване, социално включване, равни възможности и управление.
• Разработи и приложие метод за сътрудничество между образователните институции и структурите за социално подпомагане, за да се създадат възможности за ориентиране и сътрудничество с проблемни млади хора, които имат потенциал от отпадане от образованието.
• Подкрепи приоритетите на резолюцията на Съвета на Европа относно обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018 г.) – Младежката стратегия на ЕС и по-специално препоръките на политиката в доклада на ЕС по мярка „Младеж“.

People standing together in shape of arrow

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне