NAJNOVIJE VESTI

VM-pro predstavljen na Dialog Kafe Network

U okviru serije događaja Dialog Kafe Network povodom proslave 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 20. decembra u Beogradu, održana je sesija o značaju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i njenoj implementaciji u različitim zemljama. Cilj ovog onlajn kafe dijaloga bio je da okupi relevantne govornike sa iz različitih zemalja širom sveta  koji će učestvovati u  diskusiji i podeliti svoja mišljenja, iskustva i ideje o tome kako preduzeti akciju i zagovarati ljudska prava. Predstavnica Beogradske otvorene škole učestvovala je u diskusiji i predstavila VM-pro projekat kao primer dobre prakse podrške inkluziji i osnaživanju mladih osoba sa hendikepom da prevaziđu prepreke u svakodnevnom životu, posebno u sprečavanju ranog napuštanja škole i ulaska na tržište rada. Dodatno, najavili smo program mentorstva za mlade sa hendikepom koji se planira u 2019. godini u okviru projekta VM-pro.
Ovaj događaj je organizovalo Udruženje za Ujedinjene nacije Srbija i okupio je  predstavnike organizacija civilnog društva iz Lisabona, Rio de Žaneira i Evore.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close