NAJNOVIJE VESTI

REALIZOVAN TRENING NA TEMU „ALATI U MENTORSTVU ZA OSNAŽIVANJE MLADIH“

BOS training

Beogradska otvorena škola je u sredu 3.aprila 2019. godine realizovala trening na temu „Alati u mentorstvu za osnaživanje mladih“.Cilj treninga bio je osnaživanje nastavnika, predstavnika organizacija koje rade sa mladima i za mlade, za korišćenje inovativnih alata u mentorstvu, kao i osnaživanje za pokretanje novih mentorskih inicijativa.

Tokom jednodnevnog treninga učesnici su mogli da se podrobnije upoznaju sa različitim modelima mentorstva koje postoje, oprobaju u ulogama mentora i mentija kao i da testiraju inovativnu onlajn platformu i android aplikaciju sa besplatnim alatima i edukativnim materijalima za mentorske programe. Da biste pristupili besplatnim materijalima za mentorstvo na srpskom jeziku, registrujte se OVDE.

Posebna sesija posvećena je značaju mentorstva u radu sa mladima koji su pripadnici neke od osetljivih grupa. Kako većina učesnika ima iskustvo u radi sa mladima iz ovih kategorija, zaključak treninga je da su predstavljeni alati veoma primenljivi u pružanju podrške mladima, kao i u unapređenju položaja onih mladih koji su riziku od socijalne isključenosti ili napuštanja školovanja.

Trening je realizovan u okviru Erazmus + projekta VM-Pro: Validacija mentorstva za mlade.
Projekat se bavi osnaživanjem i podrškom mladima kroz razvoj alata za kvalitetno sprovođenje neformalnih mentorskih programa za mlade, sa akcentom na mlade iz osetljivih grupa.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close