NAJNOVIJE VESTI

BOŠ domaćin četvrtog VM-Pro partnerskog sastanka: „U susret međunarodnim inkluzivnim događajima za mlade“

Serbia meeting TPM

Koliko je prepoznato, i na kakve sve izazove nailazi mentorstvo mladih iz osetljivih grupa u Turskoj, Italiji, Srbiji, Belgiji i Bugarskoj? U kojim ciklusima mentorstva je poželjno uključiti onlajn alate, a kada susret uživo mentora i mentija ipak nosi prevagu u mentorskom odnosu. Kako na što bolji način isplanirati mentorske događaje na međunarodnom nivou i obezbediti ravnopravne uslove i potrebnu podršku za sve učesnike, samo su neke od tema o kojima se diskutovalo na sastanku partnera u okviru Erazmus + projekta VM-Pro: Validacija mentorstva za mlade.

Domaćin četvrtog po redu međunarodnog partnerskog sastanka bila je Beogradska otvorena škola. Sastanak je realizovan u periodu od 11. i 12. aprila 2019. godine u Beogradu u hotelu „88 Rooms“.

Sastanak je otpočeo predstavljanjem izveštaja o sprovedenim aktivnostima u prethodnom periodu, kao i kao i narednim koracima i mentorskim poduhvatima na nivou zemalja u kojima se projekat realizuje. Posebna pažnja posvećena je diskusiji o unapređenju funkcionisanja i optimizaciji onlajn platforme, a na osnovu inputa dobijenih od strane Nacionalnih savetodavnih tela.Pored toga, partneri su u Beogradu dogovorili da će obezbediti dodatne vidove materijala za podršku u sprovođenju mentorskih procesa, koji će biti distribuirani prevashodno mentorima, nastavnicima, omladinskim radnicima i svima onima kojima će koristiti za bolji i kvalitetniji rad sa mladima koji se mentorišu.

Drugi dan sastanka bavio se inicijalnim pripremama za dva velika međunarodna događaja za mlade koji nas očekuju na jesen, a na kojima će učešće uzeti i mladi sa hendikepom i iz ostalih osetljivih grupa u cilju razmene dobrih praksi i iskustava.

Cilj projekta Vm-pro: Validacija mentorstva za mlade je osnaživanje i podrška mladima iz osetljivih grupa, kroz razvoj alata za kvalitetno sprovođenje neformalnih mentorskih programa za mlade
Projekat realizuje SIM – SCUOLA ITALIANA DI MENTORING (Italija), u partnerstvu sa ASSOCIAZIONE MOSAICO (Italija), MARIE CURIE ASSOCIATION – MCA (Bugarska), PHOENIXKM BVBA (Belgija), InternationalAssociationforResearchandDevelopmentofVocationalEducationandTraining (Turska) i Beogradskom otvorenom školom.

Sve aktivnosti projekta će se realizovati u periodu od 1. decembra 2017. do 30. novembra 2019. godine. Projekat je podržala Evropska komisija, kroz program Erasmus+ u oblasti Strateških partnerstva i inovacija za mlade.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close