NIEUWS TICKER

Wat is mentoring?

Moderne mentoring is het opzettelijk koppelen van een ervaren persoon aan een minder ervaren persoon, met een zeer hoog potentieel aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, met als doel de groei van beide partijen te ondersteunen “(Murray, Clawson)
“Aan wie een positief rolmodel wordt aangeboden door iedereen erkend” (Kram)
“In een specifieke georganiseerde context gedurende een bepaalde periode”
“In een wederzijds leren via emoties en gedeelde en erkende waarden”
“In een creatie van een wederzijdse zinvolle vertrouwensrelatie”

SIM – Italiaanse Mentoring School

photo of mentoring team

Mentoring is een instrument met een breed scala aan implementaties in de samenleving. Het is een vorm van coaching en netwerken, en levert een essentiële bijdrage aan de groei en het succes van jonge mensen. Mentoring biedt herkenning en erkenning. Het biedt rolmodellen, stimulering en persoonlijke aandacht voor de deelnemers. Ze bereiken hun doelen sneller wanneer ze zich gesteund en aangemoedigd voelen door iemand die al eerder een vergelijkbaar pad heeft afgelegd. Jongeren maken gebruik van de successtrategieën van de mentor. De kracht van mentoring ligt in het feit dat alle partijen er baat bij hebben. De mentee wint zelfvertrouwen en heeft het gevoel niet alleen te staan. De mentor ontwikkelt vaardigheden als leider, trainer en coach.

Mentoring geeft een extra aanmoediging aan deelnemende jongeren om hun carrière-ambities en levensaspiraties te realiseren. Als studenten een positief rolmodel en persoonlijke aandacht missen in hun bestaande privénetwerk, kan een mentor helpen met dilemma’s op het gebied van persoonlijk leiderschap, onderwijs of carrière. Dergelijke mentor-mentee relaties hebben een aanzienlijk potentieel om een positieve ontwikkeling van jongeren te bevorderen met betrekking tot sociale competenties, het verwerven van ervaring met werkgevers om de overgang van jongerenstudenten naar de arbeidsmarkt te waarborgen.

De voordelen van dergelijke relaties zijn sterk afhankelijk van de lengte en kwaliteit van de banden die worden gecreëerd tussen mentoren en jongeren. Hoewel er enige aandacht is besteed aan de ervaring van jeugd mentoring met betrekking tot de kwaliteit van relaties, hebben weinig studies de aandacht gevestigd op de ervaring van mentors met betrekking tot de kwaliteit van relaties. Geen enkele studie heeft zicht gericht op een hulpmiddel voor de validatie van deze niet-formele en informele leerervaring.

Mentoring image include motivation, guidance, skills, advice, potential and success

IVM

Tijdens de projectactiviteiten zullen de mentees met een handicap ervaring opdoen met teambuilding, ondernemerschapsmogelijkheden en ervaring in een sociaal en beroepsleven. Door hen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt zullen ze minder afhankelijk worden en zullen ze hun zelfvertrouwen, zelfrespect, en motivatie voor de effectiviteit van het leerproces vergroten, alsook hun kansen op arbeidsmarkt verbeteren. In plaats van een grote groep mensen te marginaliseren en hun potentieel te negeren, zal het projectpartnerschap het integratieniveau van jongeren met een handicap op de arbeidsmarkt en in de samenleving vergroten. Op deze manier worden empowerment, participatie en actief burgerschap van jongeren bevorderd via het gebruik van de middelen en tools aangeboden door her project.

Het VM-PRO-project stimuleert ook de horizontale prioriteit voor sociale inclusie door de integratie op lokaal niveau van studenten / jongeren met een handicap te versterken en zal zijn volledige potentieel op nationaal niveau aantonen. Door het mentorschapschema en valideringsmechanismen in te voeren als een ’tweede kans’-reïntegratieprogramma voor jongeren (schoolverlaters tussen 16 en 24 jaar oud) en het veranderen van de attitudes van jeugdwerkers, leraren, psychologen, maatschappelijk werkers (als mentoren), zal het project helpen om de gemeenschap van deze maatschappelijke last te verlossen.

Mentorprogramma’s zijn veelbelovend voor het bevorderen van competentie in kansarme jongeren. Maar er zijn geen tools / initiatieven beschikbaar die de prestaties en de verwachte impact kunnen meten. Dit project zal een hulpmiddel ontwikkelen en valideren om de perceptie van jeugd mentees over hun relaties met hun mentoren te beoordelen en om de relatie tussen deze alliantie en jeugdcompetenties te onderzoeken.

Het project benadrukt ook de geschiktheid voor de prioriteit van het schoolonderwijs voor “Ondersteuning van scholen om vroegtijdig schoolverlaten en achterstanden aan te pakken”. Mentoring is bijzonder effectief in het ondersteunen van studenten met een handicap om terug te gaan naar het onderwijs (regulier of beroepsonderwijs) om verder ondersteuning te ontvangen en voorbereid te zijn, terwijl ze worden geconfronteerd met uitdagingen op de arbeidsmarkt. Een juiste validatie biedt belangrijke voordelen voor die deelnemers:
• Mentees moeten in staat zijn om hun leerprestaties en -ervaringen erkend te krijgen;
• Alle betrokkenen investeren aanzienlijke tijd en moeite: validatie biedt vertrouwen in de efficiëntie, organisatie en algehele kwaliteit van het programma;
• Evenzo zullen werkgevers en aanbieders van trainingen vertrouwen hebben in het beoordelen van het vermogen van hun rekruten als de mentorprogramma’s waarmee ze hebben geleerd, naar behoren zijn gevalideerd.

Door het aanbieden van een hulpmiddel voor systematische validatie van de resultaten van het mentorschap zal de jeugd met een handicap profiteren van:
• Verhoogde graduatiecijfers voor het onderwijs
• Lager aantal voortijdige schoolverlaters
• Gezondere relaties en leefstijlkeuzes
• Betere houding van het onderwijs met betrekking tot de effectiviteit ervan ten opzichte van werk
• Vlotte overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt door praktijkervaring op te doen bij werkgevers
• Verbeterde zelfwaardering en zelfvertrouwen, zowel in de onderwijsinstelling, als op de werkplek en thuis.
• Betere relaties met leraren, psychologen, jeugdwerkers en maatschappelijk werkers, wat zal leiden tot betere vaardigheden op het gebied van burgerzin en interpersoonlijke vaardigheden
• Verminderde kans op het starten van drugs- en alcoholgebruik
• Mentoring kan jongeren helpen bij het aangaan van uitdagende overgangen in het leven, waaronder het omgaan met stressvolle veranderingen thuis of de overgang naar volwassenheid.
• Betere maatschappelijke positie en participatie als actieve burgers.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close