NIEUWS TICKER

DOELSTELLINGEN

Na voltooiing zal het project:

• Operationele en multidisciplinaire, niet-formele mentorprogramma’s creëren om jongeren met een handicap (kinderen met een verhoogde kans om schoolverlaters tussen 16 en 24 jaar oud te worden) naar de arbeidsmarkt te laten gaan op de bestaande werkplekken die door werkgevers worden aangeboden.
• Jongeren / studenten met een functiebeperking inschakelen om hun capaciteiten en interesses te identificeren voor verdere training en potentieel werk door mentoring op de werkplaats aan te bieden.
• Een validatietool aanbieden van blended mentoring-programma’s, uitgevoerd door mentoren (leraren / trainers, psychologen, sociale en jeugdwerkers).
• De verwerving van sleutel- en transversale competenties ondersteunen met de hulp van van jeugdmentoren en werknemers van personen met een handicap.
• Netwerken realiseren op lokaal niveau tussen het onderwijs en het bedrijf.
• Relevant EU-beleid analyseren en een virtueel archief tot stand brengen door het verzamelen van documenten over niet-formeel EU-onderwijs, opleiding en bestrijding van strategieën voor vroegtijdig schoolverlaten.
• Een meertalige databank hebben opgesteld met goede praktijkvoorbeelden met betrekking tot startende bedrijven en actieve arbeidsmarktinitiatieven.
• Een pakket van mentorpraktijkvoorbeelden samen stellen voor mentoren en mentees.
• De vaardigheden van jongeren / studenten met een handicap verbeteren op gebieden zoals actief burgerschap, ondernemerschap, empowerment, sociale inclusie, gelijke kansen en veranderingsmanagement.
• Een methode onwtikkelen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en sociale zekerheidsstructuren om mogelijkheden te scheppen voor begeleiding en samenwerking met lastige jongeren die een verhoogd risico hebben voor voortijdig schoolverlaten.
• De prioriteiten steunen van de resolutie van de Raad over een nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) – EU-strategie voor jongeren en met name de beleidsaanbevelingen van het EU-jeugdverslag.

People standing together in shape of arrow

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close