Този наръчник е един от интелектуалните продукти на проекта VM-PRO и е озаглавен „Разширен код на практика за провеждане на програма за менторство на младежи”.
Основните цели на ръководството са:

  • Помага на ръководителя на програмата да проектира, управлява и самооценява програма за менторство (ИП3 на проекта);
  • Помага на обучителите да проектират и управляват обучението за ментори и наставлявани
  • Помага ментор и наставляван да управляват лице в лице сесията и целия процес на менторство по най-ефективен начин

Изработен е от 3 части, строго свързани помежду си.