Gençlik yönderliği programı uygulama kılavuzu olarak adlandırılan bu kitapçık VM-PRO projesinde yer alan fikri çıktılardan biridir. 
Bu kılavuzun temel amacı:

  • Program yöneticisinin yönderlik programını tasarlaması, yönetmesi ve öz değerlendirmesini yapmasına destek sağlamak (Fikri Çıktı 3);
  • Yönder ve danışanın eğitiminin geliştirilmesi ve yönetilmesi için eğitimcilere yardımcı olmak;
  • Tüm yönderlik süreci boyunca sürdürülecek olan yönder ve danışanın bire bir görüşmelerinin yönetilmesi ve en etkili şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Bu kılavuz birbiriyle bağlantılı üç bölümden oluşmaktadır.