Ovaj priručnik je jedan od intelektualnih rezultata projekta VM – PRO i njegov naslov je “Prošireni Kodeks prakse za sprovođenje programa mentorstva za mlade”.
Glavni ciljevi ovog priručnika su da se:
  • Pomogne menadžerima programa u kreiranju, upravljanju i samoproceni Mentorskog programa (IO3 projekta);
  • Pomogne trenerima da kreiranju i  sprovode obuke za mentore i mentije
  • Pomogne mentorima i mentijima da vode sesije jedan na jedan i celokupni proces mentorstva na najefektivniji način
Sastoji se od 3 dela, koji su striktno povezani jedan sa drugim.