HABERLER

Hedefler ve Amaçlar

Proje tamamlanınca:

-Uygulamaya konulmuş, çok disiplinli, resmi olmayan; engelli gençlerin (ki 16 ve 24 yaş aralığındaki bu gençler okulu bırakmaya meyillidir) işverenler tarafından önceden var olan iş yerlerinde işgücüne katılımına destek olmak amacıyla mentorluk programları oluşacaktır.
-İş yerinde mentorluk ile engelli genç/öğrencilerin kapasitelerini ve ilgi alanlarını tanımaları, konu üzerine derinlermesine çalışmaları ve potansiyel işlerini görmeleri sağlanacaktır.
-Mentorlar (öğretmenler/eğitimciler, psikologlar, sosyal çalışanlar ve gençlik çalışanları) tarafından uygulanan mentorluk programına yedirilmiş bir kabul ettirme aracı sunulacaktır.
-Anahtar ve çapraz becerilerin elde edilmesi gençlik mentorlarının ve engelli yararlanıcıların çalışanlarının desteği ile sağlacaktır.
-Eğitim ve ticaret arasında yerel düzeyde ağ kurulacaktır.
-Alakalı AB politikaları analiz edilecek ve AB resmi olmayan eğitim, öğretim ve erken yaşta okulu bırakma ile savaşma dökümanlarının toplanması ile sanal bir arşiv oluşturulacaktır.
-Ticari işletme açma ve aktif işgücü girişimleri üzerine en iyi çok dilli pratik yapma veritabanı oluşturulacaktır.
-Mentorlar ve mentorluk alanlar için bir mentorluk paketi oluşturulacaktır.
-Gençlerin/öğrencilerin aktif vatandaşlık, girişimcilik, güçlendirme, sosyal dahiliyet, eşit fırsatlar ve değişime adapte olma gibi konulardaki becerileri güçlendirilecektir.
– Eğitim kurumları ve sosyal refah yapısı arasında eğitimi bırakma potansiyeli olan sorunlu gençlik ile rehberlik ve işbirliği şansı yaratmak için işbirliği geliştirilecektir.
-Avrupa gençlik alanında işbirliğinin yenilenmiş çerçevesinin(2010-2018) konsey kararının öncelikleri desteklenecektir. – AB Gençlik Stratejileri ve özellikle politikası

People standing together in shape of arrow

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close