NAJNOVIJE VESTI

VM-Pro promovisan na konferenciji „Move.Link.Engage. Fundamentals.Wanted“

Conference Move.Link.Engage.

U hotelu Zira u Beogradu, 12. i 13. septembra održana je jubilarna peta regionalna konferencija „Move.Link.Engage. Fundamentals.Wanted“. Konferenciju je organizovala Beogradska otvorena škola uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske. Organizaciju konferencije pored Ambasade Kraljevine Švedske, podržali su i OEBS misija u Srbiji, Fondacija Solidar Swiss, Evropski Fond za Balkan i Evropska unija.

Cilj konferencije bio je da promoviše i ohrabri regionalni pristup rešavanju zajedničkih problema i bolju saradnju između građana i organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Na jednom od sesija pod nazivom Skills.Wanted – Guidance Policies towards Future Skills Development učesnici su razgovarali o unapređivanju zapošljivosti mladih i dualnog obrazovanja u Srbiji. Na sesiji je govorio senior ekspert  za politike i sisteme stručnog obrazovanja i obrazovanja, Evropska fondacija za obuku Helmut Zelloth koji je ukazao da je mentoring pojedinca u obrazovanju značajna komponenta u razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja.

Dvodnevna konferencija okupila je preko 200 učesnika.

Tokom konferencije podeljeni su flajeri VM-pro projekta.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close