HABERLER

Mentorluk nedir?

“Modern anlamda mentorluk tecrübeli birisi ile daha az tecrübe sahip birisini bilinçli olarak eşleştirmek demektir, şahsi ve profesyonel olarak yüksek gelişme kapasitesine sahip biçimde ve her iki tarafın da gelişmesini desteklemek amacıyla” (Murray, Clawson)
“herkes tarafından kabul görmüş örnek kimse” (Kram)
“Öngörülmüş süre içerisinde, düzenlenmiş belli bir çerçevede”
“Duygular ile paylaşılan ve kabul görmüş değerler sayesinde karşılıklı öğrenme”
“Mentorluk alma hareketinin ‘anlamlı olma’ hedefini oluşturmak amacıyla karşılıklı güven ilişkisi kurma içerisinde”

SIM – İtalyan Mentorluk Okulu

photo of mentoring team

Mentorluk toplum içerisinde çok farlık uygulama yöntemleri olan bir enstrümandır. Koçluğun ve ağ kurmanın bir türüdür, gençlerin başarısına ve gelişmesine temelden katkı sağlar. Katılımcıya örnek bir insan, canlandırıcı ve şahsi dikkat sağlar. Aynı yoldan yürümüş birisi taradından destek hissettiklerinde ve cesaretlendirildiklerinde hedeflerine daha kolay ulaşırlar. Genç insanlar mentorlarının başarı stratejilerini kullanırlar. Mentorluğun gücü katılımcı olan her tarafın bundan fayda sağlamasında yatar. Mentorluk alan kendine güven kazanır ve yalnız olmadığını fark eder. Mentor da lider, eğitimci ve koç olarak yeteneklerini geliştirir.

Mentorluk fazladan bir cesaretlendirme olarak gençlerin kariyer isteklerini ve yaşamdan beklentilerini fark etmelerini sağlar. Eğer ki öğrenci var olan çevresel ağında örnek insan ve şahsi dikkat eksikliği yaşıyorsa, bir mentor kişisel liderlik, eğitim ya da kariyer alanlarındaki ikilemlerde yardımcı olabilir. Gençlik mentorluk ilişkileri, genç öğrencilerin işverenler ile gerekli tecrübeyi elde etmleri ile sosyal yetki kazanarak işgücü piyasasına geçişini garanti altına almak için pozitif gençlik gelişiminin desteklenmesi ile ilgili olarak cidd bir potansiyel taşır.

Bu tarz ilişkilerken çıkarılan yararlar büyük oranda mentor ve genç arasında olan bağın kalitesi ve uzunluğuna dayanır. Bazı dikkatlerin ilişki kalitesinin gencin tecrübesi üzerine olan etkilerine çekilmesine rağmen, çok az miktarda çalışmalar ilişki kalitesinin metorun tecrübesi ile ilgili kısmına odaklanmıştır ve neredeyse bu resmi olmayan öğrenmenin/tecrübenin kabul görmesi için hiç bir çözüm yolu veya araç sunmamaktadır.

Mentoring image include motivation, guidance, skills, advice, potential and success

VM-Pro Projesi Hakkında

Proje aktiviteleri esnasında, engelli mentroluk alan takım kurma becerisi , girişimcilik olasılıkları, sosyal ve iş hayatında konularında tecrübe kazanacak. Onlara iş piyasasında fırsat vermek onları daha az bağımlı yapcaktır ve etkili öğrenme ile işgücü piyasası yolunda daha ileri gelişmede onların özgüvenini, benlik saygısını, motivasyonunu güçlendirecek. Büyük insan gruplarını marjinalize etmek ve onların potansiyellerini hiçe saymak yerine, proje ortaklığı engelleri gençlerin işgücü piyasasına ve topluma entegre olma seviyelerini artıracak. Bu yolla güçlendirme, katılma ve aktif bir vatandaş olma genç insanlar için proje çıktıları ve sonuçlar olarak elde edilecektir.

VM-Pro projesi aynı zamanda yerel düzeyde engelli öğrencilerin/gençlerin entegrasyonunu güçlendirerek sosyal dahiliyet için yatay önemi uyarır ve ulusal düzeyde tam potansiyelini gösterecektir. Mentoruk şeması tanıtarak ve genç insanlara (16-24 yaş aralığında eğitimi bırakan) tekrar dahiliyet programı olan ‘ikinci şans’ı kabul ettirme mekanizması olarak, ve gençlerin, işçilerin, öğretmenlerin, psikologların, sosyal çalışanların (mentor olarak) davranışlarını değiştirerek projemiz toplumun bu sosyal yükünün hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Mentorluk programları dezavantajlı gençliğin bakımının ehliyeti için ciddi bir umut içerir. Ancak hedefin ve beklenen etkinin gerçekleştiğini ölçebilecek bir araç/girişim bulunmamaktadır. Sunulan proje genç mentorluk alanların mentoları ile olan ilişkilerinin algılarını değerlendirecek bir araç geliştirecek, kabul ettirecektir ve proje bu birlikteliğin ve gençlerin kabiliyetleri arasındaki ilişkiyi araştıracaktır.

Bu proje aynı zamanda okul eğitim önceliğine uygunluğunu vurgulamaktadır
“Erken okul bırakmaya ve dezavantaja çelme takmak için okullara destek olma”- Mentorluk özellikle daha derinlemesine destek sağlanması için, işgücü piyasasında karşılaşılacak zorluklara hazır olmaları için engelli öğrencilerin eğitimlerine(örgün yahut mesleki eğitim) dönemlerini desteklemede etkilidir ve mentorluğun tam teşekküllü kabul edilmesi şu katılımcılara önemli yararlar sağlayacaktır:
-Mentorluk alanlar öğrenim kazanımlarını ve tecrübelerini başkalarına kabul ettirmeli,
-Tüm dahil edilen yatırımlar, zaman ve efor kıymetlidir: kabul edilme programın etkililiğinde, organizasyonunda ve genel kalitesinde güven verir.
– Aynı şekilde işverenler ve eğitim sağlayıcıları da yeni yetmelerin kabiliyetlerini değerlendirmede daha güvende hissederler, eğer ki düzgün kabul edilmiş olarak öğrendikleri mentorluk şeması uygulanırsa.

Mentorluktan elde edilen çıktıların sistemik olarak kabul edilmesini sunacak araç ile engelli gençlik şunlardan yararlanacak:
-Artan eğitimden mezuniyet oranları
-Azaltılmış eğitim/okul bırakma oranları
-Sağlıklı ilişkiler ve yaşam tarzı seçimleri
-Eğitimin işe alımdaki etkinliğine karşı tutumun iyileşmesi
-Eğitimden işgücü piyasasına işverenin öcülüğünde kazanılan pratik tecrübe ile temiz bir geçiş sağlama
-Desteklenmiş özsaygı ve özgüven, gelişmiş davranışlar, hem eğitimsel hem kurumsal, işte ve evde
-Öğretmenlerle, psikologlarla, genç ve sosyal çalışanlarıyla daha güçlü ilişkiler ki bunlar gelişmiş medeni ve insanlar arası ilişkilere ulaştırır.
-Uyuşturucu ve alkole başlanması olasılığının düşürülmesi
-Mentorluk, zorlu yaşam geçişlerinde, evdeki stresli değişimler ya da yetşkinliğe geçiş de dahil olmak üzere, gençliğe yardımcı olabilir.
-Aktif bir vatandaş olarak daha iyi bir sosyal konum ve katılım.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close