Последни новини

Какво представлява менторинга?

„Съвременният менторинг се състой от подходящо напасване на сътрудничество за обмен на знания и умения между опитен професионалист с по-малко опитен човек, който обаче е с позитивен потенциал за лично и професионално развитие, като по този начин се цели да се подкрепи растежа и на двете страни „(Мъри, Клаусън)
„Менторингът представлява позитивен ролеви модел, признат от всички“ (Крам)
„Менторингът се организира в определен организиран контекст за определен период от време“
„Менторингът представлява взаимно обучение чрез споделени и признати ценности“
„В създаването на менторинг взаимоотношенията се корени взаимното доверие с цел да се създаде обстановка на взаимно доверие“

„SIM – Италианско училище за менторинг „

photo of mentoring team

Менторингът е инструмент с широка реализация в обществото. Това е форма на наставничество и работа в мрежа и съществено допринася за растежа и успеха на младите хора. Менторингът дава признание и потвърждение на придобитите знания, умения и компетентности. Той осигурява моделиране на ролите, стимул и лична мотивация за участниците. Младите хора постигат целите си по-бързо, когато се чувстват подкрепени и насърчавани от някой, който е минал по този път преди тях. Младите хора използват стратегиите за успех на ментора. Силата на наставничеството се крие във факта, че всички страни се възползват от него. Наставляваното лице получава увереност и има чувството, че не е сам в пътя си към успеха. Менторът развива умения като лидер, наставник и консултант.

Менторингът допълнително насърчава участващите младежи да реализират амбициите си за кариера и стремежите си за успех в живота. Така младежите получават положителен ролеви модел и лично внимание. Менторите могат да помогнат в решаването на дилеми в областта на личното лидерство, образование или кариера. Младежките менторинг взаимоотношения имат значителен потенциал за насърчаване на положителното развитие на младежта по отношение на социалните компетенции, за придобиване на необходимия опит с работодателите, за да се осигури прехода на младите хора към пазара на труда.

Ползите, произтичащи от такива взаимоотношения, зависят значително от продължителността и качеството на проведената програма. Въпреки, че е отделено доста внимание на организиране и осъществяване на менторинг програми в Европа, почти никоя от тях не предоставя подход или инструмент за валидиране на това неформално и неформално обучение / опит.

Mentoring image include motivation, guidance, skills, advice, potential and success

За проекта VM-PRO

По време на дейностите по проекта наставляваните младежи с увреждания ще придобият опит в изграждането на екип, възможности за предприемачество и опит в социалния и трудов живот. Предоставянето им на справедлив шанс на пазара на труда ще ги направи по-малко зависими и ще повиши самочувствието им, мотивацията за ефективност, а също и ще скъси пътят им към пазара на труда за по-нататъшно разрастване. Вместо да маргинализира голяма група хора и да пренебрегне потенциала им, партньорството по проекта ще повиши нивото на интеграция на младежите с увреждания на пазара на труда и в обществото. По този начин ще се стимулира овластяването, участието и активното гражданство на младите хора с увреждания, чрез реализиране на резултатите от проекта.

Проектът VM-PRO ще стимулира и хоризонталния Европейски приоритет за социално влючване чрез засилване на интеграцията на местно ниво на учащи / младежи с увреждания и ще демонстрира пълния им потенциал на национално ниво. Чрез въвеждане на механизми за валидиране като програма за реинтеграция „втори шанс“ за младите хора (особено за тези, които потенциално могат да отпаданат от образованието на възраст между 16 и 24 години) и ще доведе до промяна на нагласите на младежките работници, учители, психолози, социални работници (като ментори) и така ще помогне за облекчаване на обществото от тази социална тежест.

Менторинг програмите звучат обещаващо относно повишаване на компетентността при младежи в неравностойно положение. Но до момента на национално и Европейско ниво няма налични инструменти / инициативи, които да измерват постиженията и очакваното въздействие. Представеният проект ще разработи и валидира инструмент за оценка на възприятията на младите хора по отношение на техните взаимоотношения с техните ментори и ще проучи връзката между това сътрудничество.

Проектът също така подчертава своята пригодност към приоритета на Европейската комисия за училищното образование „Подпомагане на училищата да се справят с преждевременното напускане на училище и на тези в неравностойно положение“ – менторингът е особено ефективен способ в подкрепа на учащите с увреждания да се върнат и задържат към образованието (средно или професионално образование и обучение) и да бъде подготвени, когато се сблъскват с предизвикателства на пазара на труда и подходящото му валидиране ще предостави важни ползи за тези участници:
• Наставляваните ще могат да получат признаване на техните постижения и опит;
• Всички участващи инвестират значително време и усилия: валидирането предлага увереност в ефективността, организацията и цялостното качество на програмата;
• По същия начин работодателите и доставчиците на обучение ще имат доверие в преценката на способността на своите служители, ако менторинг схемите, в които те са участвали, са надлежно утвърдени и валидирани.

Чрез предлагането на инструмент за систематично валидиране на резултатите от менторинг програмите, младите хора с увреждания ще се възползват от:
• По-високи проценти на успех за завършване на образованието
• По-ниски нива на възмножности за отпадане от образование
• По-полезни връзки с хора с опит и избор на начин на живот
• По-добро отношение към образованието по отношение на неговата ефективност към заетостта
• Гладък преход от образованието към пазара на труда чрез придобиване на практически опит
• Подобрено самоуважение и самочувствие и подобрено поведение както в образователната институция, така и на работното място, и у дома
• По-силни връзки с учители, психолози, младежки и социални работници, които ще доведат до подобряване на гражданските и междуличностните умения
• Намалена вероятност за започване на употреба на наркотици и алкохол
• Менторингът може да помогне на младите хора, докато преминават през предизвикателни преходи в живота, включително да се занимават със стресови промени в дома или преход към зряла възраст.
• По-добра позиция в обществото и участието им като активни граждани.

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне