NAJNOVIJE VESTI

Internacionalni sastanak sa nevladinim sektorom u Argentini i Nemačkoj – Berlin 16-30. jun 2019.

young people

Bruno Motti, kao predstavnik asocijacije Mosaico, učestvovao je na sastanku zajedno sa koordinatorima projekta i predstavnicima škola iz Argentine i Nemačke. Sastanak se fokusirao na razvoj nove internacionalne saradnje i projekte o mladima sa invaliditetom. Bruno Motti je na ovom sastanku predstavio projekat VM-PRO i njegove postignute rezultate, zauzimajući se za interese svih učesnika, posebno tokom predstavljanja Android aplikacije. To je dobar trenutak za napuštanje promotivnih materijala za projekt i privlačenje interesa nekih učesnika.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close