NAJNOVIJE VESTI

Ciljevi i zadaci projekta

Na svom završetku, projekat će:
• Kreirati operacione i multidisciplinarne programe mentorstva, u cilju promocije uključivanja mladih sa invaliditetom (uzrasta od 16 do 24 godine, u riziku od napuštanja školovanja) na tržište rada, na postojeća mesta kod poslodavaca
• Omogućiti mladima i učenicima/studentima sa invaliditetom da identifikuju sopstvene sposobnosti i interesovanja za dalje obrazovanje, trening, ili sticanje iskustva kroz obrazovanje na radu
• Ponuditi alat za validaciju programa objedinjenog mentorstva (blended mentoring model) koji sprovode mentori (nastavnici/treneri, psiholozi, socijalni i omladinski radnici)
• Kreirati mrežu između škola i tržišta rada na lokalnom nivou
• Analizirati relevante evropske politike i uspostaviti virtualnu arhivu kroz kolekciju dokumenata o neformalnom obrazovanju, treningu i strategijama prevencije obasipa iz školovanja na nivou EU
• Uspostaviti multijezičke baze podataka najboljih praksi o preduzetništvu, start-up projektima i inicijativama za aktivno traženje posla.
• Kreirati pakete alata za mentorski proces za mentore i mentije
• Osnažiti kapacitete mladih,  učenika/studenata sa invaliditetom u oblastima: Aktivno građanstvo, preduzetništvo, samoosnaživanje, socijalna inkluzija, izjednačavanja mogućnosti i prilagođavanja promenama.
• Razviti metod za kooperaciju između obrazovnih institucija i sistema socijalne zaštite, kako bi se razvile mogućnosti za vođenje i saradnju sa mladima koji su u riziku od napuštanja školovanja.
• Pružiti podršku prioritetima Rezolucije Evropskog saveta za obnavljanje okvira za evropsku saradnju u oblasti mladih (2010-2018) – Strategija za mlade Evropske unije, a posebno na preporuke praktičnih politika Izveštaja o mladima Evropske unije.

People standing together in shape of arrow

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close